ĐUA TOP 15 Ngày( TOP ALL)
Thời gian:

  • Bắt đầu từ 13h ngày 20/6 đến 24h ngày 5/7/2021

Nội dung:


  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 15 ngày.
  • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này

Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 SIÊU Wing SS8 FULL THẦN EX+15
1 PET VIP CẤP 1
2
2 SIÊU Wing S13 FULL Thần EX +15
1 PET VIP CẤP 1
2
3 SIÊU WING 3 CẤP 2 FULL THẦN EX+15
1 PET VIP CẤP 1
2

ĐUA TOP 30 NGÀY (TOP ALL)
Thời gian:

  • Bắt đầu từ 13h ngày 20/6 đến 24h ngày 20/7/2021Nội dung:  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 30 ngày.
  • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event nàyTop
Phần Thưởng
Số lượng
1 1 NGỰA THẦN VIP CẤP 2 1
2 1 SÓI HOÀNG KIM VIP CẤP 2 1
3 1 SƯ TỬ VIP CẤP 2 1BQT MU-KOREA.NET KÍNH BÁO !