1. Hướng Dẫn Cài Đặt Gõ Tiếng Việt Có Dấu
- Bật Unikey, bấm phần “Mở Rộng” và đánh dấu tích vào ô “Luôn sử dụng Clipboard cho Unicode”
- Còn Kiểu gõ (Vni, Telex…) tùy chỉnh theo các bạn


2. Các Lệnh Ingame:


3. Các Phím Tắt Thường Dùng Ingame:F7_On = [BẬT] Hiệu ứng tên, danh hiệu
F7_Off = [TẮT] Hiệu ứng tên, danh hiệu
F8_On = [BẬT] Ẩn người chơi
F8_Off = [TẮT] Ẩn người chơi
F9_On = [BẬT] Hiển thị thanh HP, SD
F9_Off = [TẮT] Hiển thị thanh HP, SD
F10_On = [BẬT] Hiển thị danh hiệu
F10_Off = [TẮT] Hiển thị danh hiệu
F11_On = [BẬT] Tăng cường hiệu ứng
F11_Off = [TẮT] Tăng cường hiệu ứng
End_On = [BẬT] END Auto chuột phải
End_Off = [TẮT] END Auto chuột phải