Ad cho e hỏi mu này không có vk rồng GTN của ak .nếu có thì rơi ở đâu ạ