Clip mô tả trực quan về Event đấu đội pk quyết liệt như công thành chiến ( Team Deathmatch)

Vào 21h11 hàng ngày tại sv 1, hãy tới gặp NPC TeamRed hoặc Blue ở Lorencia để tham gia.
Bạn sẽ random rơi vào 1 trong 2 team, nếu thoát ra bạn cũng không thể chọn lại team và có thể không tham gia được nữa.

Phần thưởng cho team thắng là Vũ khí full +15

Have fun !